קמפוס אור יהודה 03-5356118

קורס בודק, מתקין מזח

מטרות הקורס:

להכשיר ולהסמיך מתקיני ובודקי אביזרים מונעי זרימה חוזרת.

תנאי קבלה:

12 שנות לימוד

מבנה והיקף הלימודים:

משך הלימודים כ – 40 שעות אקדמאיות, במשך 5 מפגשים, אחת לשבוע , בין השעות 9:00 – 16:15

תוכנית הלימודים 

נושאי לימוד:

זרימה חוזרת (3 ש"א)
מושגים בסיסיים: מי שתייה ושאינם ראויים לשתייה, זרימה חוזרת, חיבור כלאיים/ צולב, לחץ נומינלי, לחץ נגדי, גישות חוזר, ספיקה, מנומטר.
סיבות ותיאוריה של זרימה חוזרת.

אביזרים (6 ש"א)
אביזרים מאושרים למניעת זרימה חוזרת, הצגת כל סוגי האביזרים.
מפרטים ותקנים ישראלים קיימים.
מניעת זרימה חוזרת במערכות כיבוי אש.

הידראוליקה (3 ש"א)
מונחים בסיסיים.
מבוא להידראוליקה.

התאמת אביזרים לדרגת סיכון (3 ש"א)
דרגות סיכון – הסבר ופירוט הפתרונות המתאימים לכל דרגה.
אביזרים למניעת זרימה חוזרת- יתרונות וחסרונות.

תקנות (8 ש"א)
תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), תיקון התש"ס, 2000.
תקנות בריאות העם (מתקן דישון במערכות מים, תיקון 1992).
הנחיות ומדיניות משרד הבריאות.
תקנים אחרים בנושא צנרת מים.
רישום ודיווח.

אירועים (4 ש"א)
אירועי זרימה חוזרת.
חיבורי כלאיים אופייניים בתעשייה, במסחר ובחקלאות.

התקנה ובדיקה (8 ש"א)
לימוד תיאורטי של התקנת אביזרים למניעת זרימה חוזרת.
לימוד מעשי (כולל תרגול אישי) של בדיקת אביזרים למניעת זרימה חוזרת.

תחזוקה (3 ש"א)
דרישות לגבי תחזוקה תקופתית.
תקלות אופייניות ודרכי פתרון.
טיפול ותיקון אפשריים בשדה.

בחינות:

בחינה עיונית.

תעודות:  

תעודה מטעם משרד הבריאות בשיתוף עם הקריה האקדמית אונו.

 

הקריה האקדמית אונו- היחידה ללימודי חוץ והמשך שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתכנית הלימודים ואינה מתחייבת להציע את כל הקורסים בכל שנה.