קמפוס אור יהודה 03-5356118

קורס ניקוי וחיטוי מערכות מי שתייה

 

קורס  ניקוי וחיטוי מערכות מי שתייה

בניהולו האקדמי של דוד לבקוביץ והמקצועי של אינג' שלמה לרמן  

 

עפ"י תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), התשע"ג – 2013 חובה  שכל טיפול, עבודה, תחזוקה, ניקוי, שינוי או בקרה במי שתייה, במערכת אספקת מים או במיתקן הפקה, יעשו בנוכחות או בידי אדם שעבר הדרכה של משרד הבריאות  בתחום איכותם התברואית של מי שתיה.

 

 מטרות הקורס:

 

  • קורס ייחודי להסמכת אנשי מקצוע לניקוי, חיטוי ותחזוקה של מערכות מי שתיה (מאגרים וצנרת)
  • הקורס מקנה לבוגרים את  מיטב הידע והכלים הקיימים, תוך שימת דגש על איתור תקלות, מזעור נזקים, הקניית כלים לחסכון בעלויות ומתן פתרונות מעשיים לבעיות נפוצות בתחזוקה השוטפת של המערכות.
  • בסיומו יהיו זכאים הבוגרים, שיעמדו בהצלחה במבחן, לרישיון מטעם משרד הבריאות לעסוק בתחום עם ביקוש תעסוקתי רב והכנסה נאותה.
  • מיטב המרצים, תנאי הדרכה משופרים, ערכת הדרכה הכוללת תיק סטודנט וחוברת הדרכה מקיפה עם חומר מקצועי  תקצירים ומצגות.  והעיקר..... אווירה חברתית מהנה ותומכת של איכות ומצוינות. 

תנאי קבלה:

12 שנות לימוד 

מבנה והיקף הלימודים:

משך הלימודים כ – 64 שעות אקדמאיות, במשך 8 מפגשים, אחת לשבוע, בימי ב', בין השעות 9:00 – 16:15

תאריך פתיחת הקורס: 16.10.15

תוכנית הלימודים:

נושאי לימוד:

תקנות, הנחיות ואכיפה : (3 ש"א)
1. תקנות, הנחיות והוראות מחייבות לעניין איכות מי שתייה ותפעול מערכות אספקה.
2. תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה) תיקון 2000.
3. תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתייה) תיקון 1991.
4. תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימה חוזרת) 1992.
5. אופן הפיקוח אחר איכות המים המסופקים.

מיקרוביולוגיה של המים: (4 ש"א)
1. מבוא למיקרוביולוגיה של מי שתייה.
2. סוגי המיקרואורגניזמים העלולים להימצא במי שתייה.
3. מחלות ותחלואה העלולים להיות מועברים ע"י מים.
4. מנגנוני העברה והדבקה, התפרצויות תחלואה.

כימיה של המים (2 ש"א)
1. כימיה בסיסית של חיטוי ושיטות חיטוי מקובלות במי שתייה.
2. מושגי יסוד: מוליכות, קשיות, מלחים, חומרים אורגאניים, הגבה.
3. פרמטרים פיזיקו-כימיים: עכירות, צבע, ריח, טעם, מוצקים מרחפים ושוקעים.
4. תרכובות כלור: כלור חופשי וכלור קשור.

חיטוי מים (4 ש"א)
חיטוי באמצעות כלור גז או נוזלי, יעילות חיטוי, יעילות חיטי CxT, דרישות כלור, ציוד הכלרה.

הנחיות לניקוי וחיטוי צנרת מי שתייה (6 ש"א)
1. הנחיות משרד הבריאות לניקוי וחיטוי בריכות מי שתייה.
2. הנחיות לניקוי מערכות כתחזוקה מונעת.

תיאור מערכות מים בבניינים ציבוריים (4 ש"א)
1. רקע ומבנה מערכות מי שתייה ברשויות מקומיות, בתאגידים ואגודות מים, במוסדות, בבתי חולים, במפעלים ובבניינים.
2. בעיות של מערכות מים בבניינים.
3. תקני צנרת.

חישובים טכניים (5 ש"א)
1. מתמטיקה בסיסית.
2. חישובי נפחים, ספיקות, לחצים, ריכוזים, אחוזים.

ערכות ניידות למדידות שדה (2 ש"א)
1. הכרת ערכות לדיגום בשדה, אחזקה וכיול (כלור נותר, עכירות, הגבה).
2. תרגול שימוש בערכות שדה.

זיהום במערכות אספקת המים (10 ש"א)
1. גורמים לשחיקה, שקיעת אבנית, קורוזיה בצנרת מים.
2. התפתחות ביופילם במערכות מים: בריכות וצנרת.
3. התפתחות ימשושים בבריכות וטיפול למניעה.
4. מניעת גורמי קורוזיה וביופילם.
5. הנחיות למניעת לגיונלה במערכות מים בבניינים.

אביזרים ומכשירים לניקוי וחיטוי מערכות מים (8 ש"א)
הכרת ציוד לניקוי בריכות וצנרת + סיור בשטח.

הדרכה מעשית (4 ש"א)
שיטות לניקוי צנרת ובריכות- הדגמה ותרגול.

בטיחות וגיהות בעבודת החיטוי (8 ש"א)
1. כימיה של חומרים מסוכנים והכרתם.
2. חוק החומרים המסוכנים, 1993.
3. הגדרת הצורך בהיתר רעלים ומילוי טופס.
4. הנחיות המשרד להגנת הסביבה לבטיחות עם חומרים מסוכנים.

עזרה ראשונה (8 ש"א)

בחינות:

בחינה עיונית.

תעודה:

תעודה מטעם משרד הבריאות בשיתוף עם הקריה האקדמית אונו.

 

לפרטים נוספים והרשמה 03-6722435

מייל: david@fstyle.co.il

היחידה ללימודי חוץ והמשך שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתכנית הלימודים ואינה מתחייבת להציע את כל הקורסים בכל שנה.