קמפוס אור יהודה 03-5356118

ילדים מציירים עולם

 מרצה: גב' קרן יטיב

(הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות)

מטרות הקורס:

 • הקניית מיומנות בפענוח ציורי ילדים.
 • פענוח ציורים השלכתים אצל מבוגרים.

הנושאים הנלמדים:

 • מדוע בכלל לאבחן ציורים?
 • • שלבי התפתחות הציור
 • מהם הדרישות לפענוח הציור ומהם המיתוסים הנפוצים
 • סימנים גרפולוגים לפענוח ציורי ילדים ומבוגרים
 • שרבוטים ומשמעותם
 •  בחירת חומרי הציור וחשיבותם
 • צבעים
 • פענוח ציורי בית
 • פענוח ציורי עץ
 • ציור גשר מבחן ציור השלכתי
 • ציורי דמויות אנוש ומשמעות איברי הגוף.
 • ציורי משפחה ככלי לפענוח יחסים בתוך המשפחה.
 • מבחן וורטג מבחן אישיות
 • לקויות למידה קשב וריכוז אצל ילדים ומבוגרים 
 • זיהוי סימני מצוקה

 

מטלות נדרשות:

הכנת מטלות בית

הגשת עבודה מסכמת, יינתן ציון על ידי המרצה